TEFLON PTFE – modyfikacje, właściwości, zastosowanie – wałki, tuleje, płyty – TermoPlastik.pl

TEFLON PTFE

TEFLON PTFE bez wątpienia należy zaliczyć do tworzyw wysoko gatunkowych. Stanowią o tym bardzo dobre właściwości tego tworzywa, które sprawiają, że TEFLON PTFE wysuwa się do czołówki tworzyw sztucznych.

 

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI TEFLONu PTFE

 • wysoka odporność cieplna

 • wysoka odporność na działanie odczynników chemicznych i rozpuszczalników

 • właściwości adhezyjne

 • dobre właściwości dielektryczne

 • niski współczynnik tarcia

 • obojętność fizjologiczna

 • niska wytrzymałość mechaniczna oraz niska twardość i sztywność

 

TEFLON PTFE Półfabrykaty (wałek teflonowy, płyty teflonowe, tuleje teflonowe) – formaty i średnice

 

 Wałki z teflonu PTFE Płyty z teflonu PTFE Rury z teflonu PTFE

 

ODPORNOŚĆ CIEPLNA TEFLONU PTFE

TEFLON zaliczany jest do najbardziej odpornych termicznie tworzyw sztucznych. Może pracować w temperaturach od – 200 st. C do nawet + 260 st. C. Przy temperaturze + 260 st. C nie obserwuje się jeszcze zjawiska rozkładu, dzięki czemu TEFLON zachowuje większość swoich cech materiałowych. Rozkład tworzywa zauważalny jest przy temperaturze ok. + 400 st. C.

 

ODPORNOŚĆ TEFLONU PTFE NA DZIAŁANIE ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

TEFLON PTFE jest odporny na działanie praktycznie wszystkich znanych pierwiastków i związków chemicznych. Wyjątkiem od tej zasady jest brak odporności na metale alkaiczne w stanie czystym – trójfluorek chloru oraz czysty fluor (przy jednoczesnym działaniu wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury). TEFLON nie jest rozpuszczalny w rozpuszczalnikach, w temperaturze do ok. 300 st. C. Fluorowe związki węglowodorów powodują lekkie pęcznienie. Należy zauważyć jednak, że jest to proces odwracalny.

 

ODPORNOŚĆ TEFLONU PTFE NA DZIAŁANIE ATMOSFERY I ŚWIATŁA

Badania wykonane na próbce TEFLONU PTFE pozostawioną przez 20 lat na działanie atmosfery oraz energii słoneczniej, nie spowodowały jakiejkolwiek zmiany właściwości tworzywa.

 

ODPORNOŚĆTEFLONU PTFE NA PROMIENIOWANIE

Promieniowanie wysokoenergetyczne może (ale nie musi) powodować pękanie łańcuchów cząsteczkowych TEFLONU. Stąd niestety odporność TEFLONU na promieniowanie jest stosunkowo niska.

 

ODPORNOŚĆ TEFLONU PTFE NA TARCIE

TEFLON PTFE posiada najniższy współczynnik tarcia ze wszystkich ciał stałych znanych człowiekowi. Wynosi on od 0,05 do 0,09:

 • nie występuje zjawisko „stick-slip” – współczynnik tarcia statycznego i kinetycznego są niemal równe,
 • przy wzroście obciążenia, współczynnik tarcia maleje aż do osiągnięcia stałej wielkości,
 • współczynnik tarcia wzrasta razem z prędkością,
 • współczynnik tarcia nie jest zależny od temperatury otoczenia.

PTFE TEFLON odmiany:

 • PTFE – TEFLON, NATURALNY

 • PTFE GF25 – TEFLON Z WŁÓKNEM SZKLANYM 25%

 • PTFE G15 – TEFLON Z GRAFITEM 15%

 • PTFE C23 G2 – TEFLON Z DODATKIEM WĘGLA 23% I 2%GRAFITU

 • PTFE BZ40 – TEFLON Z DODATKIEM BRĄZU 40%

 

W celu zmodyfikowania lub poprawienia właściwości TEFLONu PTFE dodaje się do niego napełniacze.

 

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE NAPEŁNIACZE:

 • włókno szklane,
 • węgiel,
 • brąz,
 • grafit,
 • (istnieje możliwość zamówienia TEFLONu z w/w napełniaczami.

INNE DODATKI:

 • dwusiarczek molibdenu (MoS2),
 • proszki metali,
 • ceramika,
 • tkanki metali,
 • mieszani dwóch lub więcej rodzajów napełniacza.

WPŁYW NAPEŁNIACZA NA WŁAŚCIWOŚCI TEFLONU:

 • znaczne poprawienie odporności na zużycie,
 • zmniejszenie wielkości odkształcenia pod wpływem obciążenia oraz zwiększenie odporności na pełzanie,
 • zmniejszenie współczynnika rozszerzalności cieplnej,
 • zwiększenie przewodności cieplnej oraz elektrycznej (w przypadku zastosowania niektórych napełniaczy).

 

Napełniacze mogą również dać efekt niekorzystny. Wskutek ich dodatku może nastąpić zmniejszenie odporności chemicznej lub pogorszenie właściwości elektrycznych.

ZASTOSOWANIE TEFLONU PTFE:

TEFLON znajduje zastosowanie do produkcji elementów uszczelniających, powłok antykorozyjnych oraz antyadhezyjnych, elementów urządzeń medycznych, elementów urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym (złącza, uszczelnienia, wykładziny aparatury. PTFE stosowany jest również w przemyśle budowy maszyn, np. do produkcji części łożysk.

 

Wałek z teflonu, pręt z teflonu, płyta z teflonu, rura z teflonu, tuleja z teflonu

.Części z teflonu PTFE w maszynach rolniczych

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY ZAKUPEM
SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM KONSULTANTEM:
605-764-674
LUB
tworzywa@termoplastik.pl

.

UWAGA: Wszystkie nasze półfabrykaty wałek teflon, teflon płyta, tuleja teflon wykonane są w tolerancjach produkcyjnych. Pragniemy podkreślić, że oferowany materiał jest półfabrykatem przeznaczonym do obróbki wiórowej (zawiera naddatki – tolerancje na grubości), w związku z czym na jego powierzchni mogą znajdować się zarysowania.

Towar dostarczamy na terenie całego kraju wyspecjalizowanymi firmami spedycyjnymi. Dostawa zazwyczaj nie zajmuje więcej niż 24-48h.

                  

 

Dostarczamy do