Polietylen do kontaktu z żywnością PE 1000, PE 500, PE 300
Płyty, wałki

 

W naszej ofercie posiadamy tworzywa konstrukcyjne przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z artykułami spożywczymi. Oferowane przez nas materiały posiadają świadectwa zgodności z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami o dopuszczeniach do kontaktu z żywnością.

 

Polietylen należy do grupy tworzyw o nazwie POLIOLEFINY. Charakteryzuje się niską wagą i bardzo dobrymi właściwościami ślizgowymi. W przemyśle spożywczym stosowany przede wszystkim ze względu  na wysoką odporność chemiczną oraz szeroką gamę kolorystyczną,  dzięki której można bezpiecznie i zgodnie z przepisami użytkowania materiałów sztucznych w branży spożywczej.  Materiał spełnia wymagania rozporządzenia Unii Europejskiej  w sprawie materiałów i przedmiotów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością ( Rozporządzenie (UE) nr 10/2011 ).

 

Polietylen  charakteryzuje  się bardzo dobrą odpornością na chemikalia:

etanol (96%), kwas mlekowy (10%, 90%), kwas solny octowy (roztwór wodny 5%), kwas octowy stężony,  kwas solny (2%, 36%),  kwas winny, kwas owocowy/ soki owocowe, metanol, mleko, olej lniany, soda ( roztwór wodny 10%),  tłuszcze i oleje jadalne,  wino, winiak, woda ciepła, woda mydlana,  woda zimna, kwas cytrynowy

 

Przed zamówieniem należy zaznaczyć konieczność posiadania przez materiał dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Niektóre z materiałów posiadają możliwość użytkowania bezpośrednio z żywnością tylko w określonych grubościach i średnicach półproduktów.

 

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY ZAKUPEM MATERIAŁÓW Z POLIETYLENU
SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM KONSULTANTEM:
605-764-674
LUB
biuro@termoplastik.pl

 

Gatunki Polietylenu nadające się do kontaktu z żywnością na podstawie: FDA:

 

Inne tworzywa, które można stosować w kontakcie z żywnością:

 

Materiały konstrukcyjne spełniają normy rozporządzeń:

(WE) nr 1935/2004
(UE) nr 10/2011 z wynikami migracji mierzonymi na półwyrobie
(WE) nr 2023/2006 wraz z potwierdzeniem zgodności surowców z przepisami FDA.
FDA

 

 

Przed zamówieniem należy zaznaczyć konieczność posiadania przez materiał dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Niektóre z materiałów posiadają możliwość użytkowania bezpośrednio z żywnością tylko w określonych grubościach i średnicach półproduktów.

 

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA TWORZYW SZTUCZNYCH (POLIAMID, POLIACETAL, PEEK, PET, POLIWĘGLAN, TEFLON, PTFE, PVDF)

 

PEEK natural PEEK TF10 blue PSU natural PTFE natural PVDF natural PA 6 PA 6 G PA 66 PC natural PET natural POM-C POM-H
Kwasy - słabe + + + + + - - - (+) + (+) -
Kwasy - mocne (+) (+) (+) + (+) - - - - - - -
Alkalia - słabe + + + (+) (+) (+) (+) (+) - - + (+)
Alkalia - mocne + + + + + + + + - (+) - -
Rozpuszczalniki - alkoholowe + + + + + + + (+) + + + +
Rozpuszczalniki - eterowe + + + + + + + + + + (+) +
Ketony + + - + (+) + + + - (+) (+) (+)
Woda - zimna + + + + + + + + + + + +
Woda - gorąca + + + + + (+) (+) (+) (+) - + -

 

LEGENDA:
 + – wysoka odporność
(+) – umiarkowana odporność
– brak odporności

 

 

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY ZAKUPEM
SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM KONSULTANTEM:
605-764-674
LUB
biuro@termoplastik.pl